Matthew Arnold – biografia

Matthew Arnold – angielski wiktoriański poeta oraz krytyk literacki i społeczny, szczególnie znany ze swoich klasycznych ataków na współczesne gusta i obyczaje „barbarzyńców” (arystokracji), „filistyńczyków” (komercyjnej klasy średniej) i „ludności”.

Najkrótsza definicja życia – interpretacja

Józef Baran to poeta, który swój debiut odbył w 1969 roku na łamach tygodnika „Życie literackie”. Od 1989 roku jego poezja zaczęła pojawiać się w programach szkolnych, a w późniejszych latach na maturach z języka polskiego. Jego wiersze są inspiracją nie tylko dla polskiej oświaty, ale także wielu polskich piosenkarzy i kompozytorów, np. Starego Dobrego Małżeństwa, Hanny Banaszak, czy Andrzej Zaryckiego.

Dżuma – Różne postawy człowieka wobec zła

Zło, jak również dobro były od wieków tematem sporów religii, polityków i filozofów. Wielkie umysły oraz prawodawcy tego świata spierali się o definicję szczególnie tego pierwszego, podświadomie rozumiejąc je jako przynoszące człowiekowi cierpienie. Mimo ponurych prądów myślowych postulujących brak zarówno dobra jak też zła, większość ludzi zazwyczaj przyjmuje istnienie tych dwóch.

Czym dla czło­wie­ka mogą być ma­rze­nia? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu Stu lat samotności Gabriela Garcíi Márqueza oraz do wy­bra­nych tek­stów kul­tu­ry.

Mówi się, że marzenia to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie człowiek może posiadać. Mogą być one bardzo przyziemne, dotyczące rzeczy błahych, a mogą także być wielkie, wzniosłe i wpływające na kształt świata.

Miłość czasem przynosi szczęście, a czasem cierpienie i rozczarowanie. Napisz rozprawkę, w której rozważysz jak miłość wpłynęła na postępowanie wybranych przez Ciebie bohaterów literackich. W argumentacji odwołaj się do Małego Księcia oraz innego utworu

Jednym z najczęściej opisywanych w literaturze uczuć, które są napędem wielu wydarzeń – czasami szczęśliwych, czasami dramatycznych – oraz wywołuje wiele silnych emocji, jest miłość. Ciężko jednoznacznie określić jej naturę, wyznaczyć ramy czy definicje – każdy doświadcza miłości w inny sposób, indywidualny i charakterystyczny dla niego.