Poświęcenie się dla idei a osobiste szczęście. W pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego i wybranych kontekstów.

To naturalne, że człowiek stara się odnaleźć szczęście. Czasami jednak, osobiste zadowolenie z życia nie jest priorytetem – niektórzy postanawiają się poświęcić dla wyższego dobra, nawet jeśli ten wybór ma ich unieszczęśliwić.

Nic dwa razy – interpretacja

Wisława Szymborska to wybitna eseistka, poetka, felietonistka, tłumaczka tworząca na przełomie XX i XXI wieku, a przy tym polska zdobywczyni literackiej Nagrody Nobla, dama Orderu Orła Białego. Jej utwory bywają refleksyjne. Przyjmują tematykę ludzkiego przemijania, życia, miłości, relacji międzyludzkich. Do tego typu utworów należy wiersz „ Nic dwa razy” wydany w 1997 roku.

Jaki wpływ na sposób widzenia świata przez człowieka mają czasy, w których on żyje? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Na światopogląd człowieka wpływa wiele czynników: wychowanie, osobowość, środowisko, ale też czasy, w których żyjemy. Każde pokolenie boryka się z nieco innymi trudnościami, jest świadkiem lub nawet uczestnikiem innych wydarzeń historycznych.

Człowiek w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Człowiek często musi przemierzyć wiele miejsc, zanim odnajdzie swoje miejsce na ziemi. Taka wędrówka to szansa na poznanie różnych ludzi oraz zweryfikowanie wartości, którymi kierujemy się w życiu. Jak ważne jest odnalezienie swojego miejsca i ustalenie priorytetów pokazują losy bohaterów literackich: tytułowego bohatera dramatu Juliusza Słowackiego Kordian oraz Tomasza Judyma, protagonisty powieści Stefana Żeromskiego Ludzie bezdomni. 

Od pokory do rozpaczy ‒ postawy człowieka doświadczanego przez los. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Cierpienie jest nieodłączną częścią życia, a jednak z bolesnymi przeżyciami często trudno jest sobie poradzić. Ludzie reagują na nie różnie, czasami rozpaczą, a czasami wręcz przeciwnie – pokorą wobec losu. Te postawy zazwyczaj też zmieniają się z czasem, ponieważ człowiek jest w stanie znieść więcej, niż mu się wydaje. Jako przykłady mogą posłużyć tutaj utwory literackie: Treny Jana Kochanowskiego i Księga Hioba, będąca częścią Starego Testamentu.

Trzeźwy racjonalista – niepoprawny marzyciel. Jak wybór postawy życiowej wpływa na losy człowieka i jego relacje z innymi ludźmi? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Ludzie różnią się pod wieloma względami: mamy odmienne osobowości, wybieramy inne postawy życiowe. Jednym z odwiecznych dylematów jest to, czym kierować się w życiu: sercem czy rozumem? Oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każdy z nas staje przed tym wyborem i musi sam zastanowić się, co jest ważniejsze.

Melancholia – choroba duszy, motywacja do działania? Różne oblicza nudy w literaturze. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Już Hipokrates wyróżnił cztery typy osobowości: jedną z nich jest właśnie melancholik. Takie usposobienie wiąże się z tendencją do refleksyjności, popadania w apatię i pesymistycznego podejścia do rzeczywistości. Taka mentalność jest często bliska artystom, dlatego nic dziwnego, że wielu bohaterów utworów literackich jest właśnie melancholikami.