Topielec – interpretacja

„Król Olch” w utworze Leśmiana

W utworze „Topielec” pojawia się postać demona zieleni, który kusi i wabi wędrowca. Postać ta łudząco przypomina tytułową postać z utworu Goethego „Król Olch”. W balladzie tej tajemnicza postać wabi chorego młodzieńca, o którego życie walczy jego ojciec. Opowieść jest równie mroczna i łączy w sobie tematykę śmierci z naturą, przyrodą, w której pojawiają się elementy fantastyki. Ten powtarzający się motyw wskazuje na niezaprzeczalną więź człowieka z naturą, który dąży do zjednoczenia się z nią i zatracenia się w niej, ponieważ to daje mu spokój i poczucie bezpieczeństwa.

Podsumowanie

„Topielec” Bolesława Leśmiana, to utwór pokazujący, jak destrukcyjne potrafi być dla człowieka ślepe podążanie za pierwotnymi instynktami i intuicją. Przyroda jest dla nas ważnym elementem życia. Potrafi przynieść spokój i ukojenie, ale może sprowadzić też niebezpieczeństwo, dlatego nie wolno nam tracić czujności podziwiając jej piękno. Dzięki nieoczywistemu tytułowi, autor porównuje bezmiar wody, do bezmiaru zieleni, w której również można się zatopić, tak jak uczynił to tytułowy bohater. Motyw kuszenia przez leśnego ducha, demona zieleni, czy też fantastyczną i tajemniczą postać jest znany także z utworu Johanna Wolfganga Goethe „Król Olch”, który być może był inspiracją do powstania „Topielca”.

Dodaj komentarz

x