Miłość czasem przynosi szczęście, a czasem cierpienie i rozczarowanie. Napisz rozprawkę, w której rozważysz jak miłość wpłynęła na postępowanie wybranych przez Ciebie bohaterów literackich. W argumentacji odwołaj się do Małego Księcia oraz innego utworu

Jednym z najczęściej opisywanych w literaturze uczuć, które są napędem wielu wydarzeń – czasami szczęśliwych, czasami dramatycznych – oraz wywołuje wiele silnych emocji, jest miłość. Ciężko jednoznacznie określić jej naturę, wyznaczyć ramy czy definicje – każdy doświadcza miłości w inny sposób, indywidualny i charakterystyczny dla niego.

x