Dżuma – Różne postawy człowieka wobec zła

Zło, jak również dobro były od wieków tematem sporów religii, polityków i filozofów. Wielkie umysły oraz prawodawcy tego świata spierali się o definicję szczególnie tego pierwszego, podświadomie rozumiejąc je jako przynoszące człowiekowi cierpienie. Mimo ponurych prądów myślowych postulujących brak zarówno dobra jak też zła, większość ludzi zazwyczaj przyjmuje istnienie tych dwóch.