Od pokory do rozpaczy ‒ postawy człowieka doświadczanego przez los. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Cierpienie jest nieodłączną częścią życia, a jednak z bolesnymi przeżyciami często trudno jest sobie poradzić. Ludzie reagują na nie różnie, czasami rozpaczą, a czasami wręcz przeciwnie – pokorą wobec losu. Te postawy zazwyczaj też zmieniają się z czasem, ponieważ człowiek jest w stanie znieść więcej, niż mu się wydaje. Jako przykłady mogą posłużyć tutaj utwory literackie: Treny Jana Kochanowskiego i Księga Hioba, będąca częścią Starego Testamentu.

x