Poświęcenie się dla idei a osobiste szczęście. W pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego i wybranych kontekstów.

To naturalne, że człowiek stara się odnaleźć szczęście. Czasami jednak, osobiste zadowolenie z życia nie jest priorytetem – niektórzy postanawiają się poświęcić dla wyższego dobra, nawet jeśli ten wybór ma ich unieszczęśliwić.

Człowiek w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Człowiek często musi przemierzyć wiele miejsc, zanim odnajdzie swoje miejsce na ziemi. Taka wędrówka to szansa na poznanie różnych ludzi oraz zweryfikowanie wartości, którymi kierujemy się w życiu. Jak ważne jest odnalezienie swojego miejsca i ustalenie priorytetów pokazują losy bohaterów literackich: tytułowego bohatera dramatu Juliusza Słowackiego Kordian oraz Tomasza Judyma, protagonisty powieści Stefana Żeromskiego Ludzie bezdomni. 

Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury

Każdy człowiek w trakcie swojego życia ma różne cele, które chciałby osiągnąć. Mogą być to najróżniejsze rzeczy, od sukcesów prywatnych, przez osiągnięcia naukowe do spraw zawodowych i finansowych. W ich zdobyciu pomaga mobilizacja, jednak nie trwa ona wiecznie.