Czym dla czło­wie­ka mogą być ma­rze­nia? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu Stu lat samotności Gabriela Garcíi Márqueza oraz do wy­bra­nych tek­stów kul­tu­ry.

Mówi się, że marzenia to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie człowiek może posiadać. Mogą być one bardzo przyziemne, dotyczące rzeczy błahych, a mogą także być wielkie, wzniosłe i wpływające na kształt świata.